Martina Zisková

vystudovala 1. lékařskou fakultu Karlovy Univerzity v Praze, kde promovala v roce 1989. Poté začala specializaci neurologie a neurofyziologie na neurologické klinice fakultni nemocnice na Karlově náměstí. Ve stejné době se seznámila s ajurvédou a pomohla uspořádat kurz Maharišiho Ajurvédy pro české lékaře na jaře roku 1990. V roce 1991 odjela na studijní pobyt do USA, kam se vrátila v roce 1993 a zůstala dalších 13 let do roku 2005. S ayurvédou začala Martina na plný úvazek v roce 1999, poté co si prohloubila studium v Bostonu na tehdejší International Institute of Ayurveda. V té době také otevřela ajurvédskou praxi ve státě Connecticut, kterou měla až do přestěhování do Nizozemí v roce 2005. V lednu roku 2006 Martina poprvé navštívila kolébku ajurvédy, Indii. Strávila měsíc intensivního studia v International Institute of Ayurveda v Puně, kde pod vedením profesora S. Ranade a Dr. A. Lele viděla ajurvédu a její praxi v dnešní podobě. Osobně tento pobyt znamenal předěl v jejím přístupu k životu a tudíž i praxi ajurvédy. Získala zde také inspiraci vrátit se do Čech a založit zde centrum ayurvédského žití a bytí, místo zvané Ayurvéda Terra. Tento velký projekt začala Martina spolu se skupinou přátel a spolupracovníků realizovat v mlýně Na Podskále na Voticku, nedaleko Benešova. Projekt skončil požárem objektu v lednu roku 2009. Od té doby se Martina věnuje klinické praxi v Praze, seminářům a přednáškám a dalším aktivitám, které jsou popsané níže.

V roce 2000 začala Martina pořádat kurzy ajurvédy v Čechách.Za několik let si podělila o své zkušenosti s několikasty návštěvníky kurzů. Jejich ohlas ji ubezpečil, že o tento léčebný systém je v Čechách velký zájem. To dosvědčuje i skutečnost, že její klinická práce je vyhledávaná těmi, kteří se zajímají opravdu o osobní rozvoj jak fyzického, tak i vnitřního potenciálu.

Úplně čerstvým projektem dr. Ziskové je ajurvédská škola www.ajurvedskagurukula.cz

Martina Zisková