GRE_6653_web

Kateřina Kolihová

Praha, CZ

www.naamjoga.cz

Kateřina je absolventkou intezivního třítýdenního kurzu Naam Jógy, úrovně 1 v Joshua Tree v Kalifornii, extenzivníhokurzu Naam Jóga 2 v Německu, extenzivního kurzu Naam Jóga 3 v New Yorku, extenzivního kurzuKabbalah of Birth and Beyond v Los Angeles, extenzivních kurzů Shakti Naam I a II v New Yorku, online Certifikovaného programstudia Univerzální Kabaly a online kurzu Holistického kabalistického poradenství. Je absolventkou kurzů všech úrovní léčebné metody Harmonyum, které se konaly v Německu a ve Švýcarsku. V současnosti se věnuje vyučování Shakti Naam jógy, praktikování Harmonya, pořádání seminářů o Univerzální Kabale, vedení léčebných meditací a holistickým kabalistickým konzultacím v Praze v centru NAAM PRAHA a pravidelně i v Písku v centru Silueta. Cestuje také do Českých Budějic a Zlína na semináře a lekce Shakti Naam jógy.
Naam jóga, která je relativně netradiční formou jógy, je pro mě prostředek k dosažení vnitřního naplnění, zdraví, radosti a štěstí. Vnímám jako veliké požehnání v mém životě, že jsem měla příležitost se s touto formou jógy seznámit a že ji teď mohu předávat dál.

Kateřina & Prague Spirit Festival 2016

SOBOTA 19.3.2016 – Novoměstská radnice, Praha

16.45 – 18.15  Shakti Naam – jóga nesmrtelnosti

Shakti Naam, odlišná od jiných forem jógy, je na Západě prakticky neznámá. Energii, kterou díky Shakti Naam vytváříme, cítí většina nových studentů do 5 minut. Poskytuje téměř okamžitý prožitek meditativního stavu, protože působí přímo na mozek a nervový systém. Je to mnohem víc než poskytuje pouhá relaxace. Je to fyzickým způsobem získané změněné vědomí, které jogíni popisují již po tisíce let jako stav vyšších vibrací, který umožňuje dosáhnout na spirituální dary jedince a revitalizovat jeho tělo. Lidský mozek, bez ohledu na to, co se říká, je schopný dosáhnout tohoto změněného stavu vědomí, protože ho navozují vnitřní mechanismy, které k tomu vytvářejí vhodnou platformu. V rámci Shakti Naam hodiny se používají speciální série unikátních cvičení, které posilují tělo i mozek, aby mohl jedinec snáze dosáhnout tohoto změněného stavu vědomí v každodenním životě. Díky tomu je ovlivněno jeho jednání, komunikace, inteligence i zdraví.

  • v češtině
  • vhodná pro začátečníky i pokročilé
  • lekce je zdarma